Publicaties 2016-11-30T21:52:37+00:00

Publicaties

Artikel 4:6 Awb en ne bis-jurisprudentie: over de consequenties voor het bestuur

Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, JBplus 2017/2, juli 2017, mr. T. Groot

Download de publicatie:  4:6 Awb. Bestuur. Herhaalde aanvraag.

Boetebeding in huurzaken

Artikel 18 lid 2 van de ROZ Algemene bepalingen inzake huur en verhuur van bedrijfsruimte luidt:

Telkens indien een uit hoofde van de huurovereenkomst door huurster verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt huurster aan verhuurster van rechtswege per kalendermaand vanaf de vervaldag van dat bedrag een direct opeisbare boete van 2% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, met een minimum van EUR 300,- per maand.

De vraag is of die boete cumulatief werkt, dus dat als de huur – zeg – over mei niet tijdig is betaald en ook niet in een van de navolgende maanden, er telkens per opvolgende maand een boete van 2% verschuldigd is met een minimum van EUR 300,-. Of mag de boete per te laat betaalde maand maar één keer in rekening worden gebracht? (meer…)

Tuchtrecht. Wraking. Schijn van partijdigheid. Wanneer is een verzoek tot wraking toewijsbaar?

Rechtspraak Notariaat, RN 2017/62, juni 2017, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Tuchtrecht. Wraking. Schijn van partijdigheid.