Publicaties 2016-11-30T21:52:37+00:00

Publicaties

Wraking. Maakt een verzoek tot herziening van een wrakingsbeslissing kans van slagen?

Rechtspraak Notariaat, RN 2017/110, december 2017, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Wraking. Herzieningsverzoek. Eindbeslissing.

Helder en duidelijk? Het regeerakkoord 2017-2021 en de mogelijke consequenties daarvan voor de bouw- en infrastructuursector

Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2017/175, november 2017, mr. T.E. Hovius en mr. T. Groot

Download de publicatie: TBR 2017/175.

Wraking. Heeft de kamer een verzoek tot wraking terecht gepasseerd?

Rechtspraak Notariaat, RN 2017/95, november 2017, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Tarieven. Dienstweigering. Wraking.

Onderzoeksplicht. Schijnhandeling. Schorsing. Hoe voorkomt een notaris dat hij misbruikt wordt voor een schijnhandeling?

Rechtspraak Notariaat, RN 2017/91, oktober 2017, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Onderzoeksplicht. Schijnhandeling. Schorsing.

Ladder duurzame verstedelijking. Behoefte. Welke eisen worden gesteld aan de toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt? Wat is de reikwijdte van het onderzoek naar de behoefte waarin door het bestemmingsplan wordt voorzien?

Rechtspraak Vastgoedrecht, RVR 2017/83, september 2017, mr. N.A. van Renssen

Download de publicatie: Ladder duurzame verstedelijking. Behoefte.